Herunder ses Balance Danmarks bestyrelse. Se kontaktinfo på bestyrelsesmedlemmerne under billedet.

Bestyrelsen i Balance Danmark. Fra venstre Ib Boye, Lars Erik Hornemann, Kim Ruberg, Jesper Frost Rasmussen, Erik Lauritzen, Michael Böss. Herudover sidder Holger Schou Rasmussen også i bestyrelsen.

Formand Kim Ruberg
Direktør, Jøp, Ove & Myrthu
40 300 500
kim@ruberg.dk

 

 

Næstformand Jesper Frost Rasmussen (V)
Borgmester, Esbjerg Kommune