Nyeste analyser

Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2017.
December 2017.
Analyse om kystturisme og storbyturisme. December 2017.
Geografisk fordeling af statens midler til museer.
Oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere analyser

Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser
Opgørelse over den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser i 2018.

August 2018. 

 

 

Notat: Mediestøtte til trykte medier
Notatet viser den geografiske fordeling af Kulturministeriets tilskud til redaktionel produktion, også kaldet mediestøtte, i 2017. Notatet er udgivet under forhandlingerne om medieaftalen for 2019-2023.

Juni 2018.

 

 

Analyse: Geografisk fordeling af statens støtte til scenekunst
Analysen viser, hvordan statens udbetalinger til scenekunstområdet fordeles geografisk og i de forskellige tilskudsordninger. Analysen viser bl.a., at 69 pct. af al statstilskud til scenekunst udbetales i Region Hovedstaden, og at Det kongelige Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde tilsammen modtager 50 pct. af den statslige støtte til scenekunst.

Maj 2018.

 

Analyse: Geografisk fordeling af deltagere i nationale debatprogrammer
Analysen kortlægger, hvor i landet deltagerne i fire nationale aktualitets- og debatprogrammer arbejder. De fire undersøgte programmer er Deadline og Debatten, som sendes på DR2, og NEWS & Co. og Presselogen, som sendes på TV2 NEWS. Analysen viser, at næsten 70 pct. af alle deltagerne arbejder i landsdelen Byen København.

April 2018.